Vinh Sang Vinh Long 5/7/2012

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012Ve kêu mùa hạ nhớ thương
   Ong tung cánh đón chỉ đường đắp xây

Tình em anh giữ tháng ngày
   Ùa làn mây đến tình này xót xa
      Nhớ em anh hát tình ca
         Gửi lời thương nhớ quê nhà đợi ai

Liễu mềm anh đã kết cài
   Âm chiều đã gãy ......
       Mai ngày  xa em ...........
Thân tặng người bạn qua Twoo .Huế 23/5/2012:19h 32-19h48p

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét