Vinh Sang Vinh Long 5/7/2012

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012


Tôi trở về đây miền quê ấy
  Rừng chiều thoang thoảng gió heo mây
    Ước vùng em đến chiều Mỹ Trạch
       Ơn Tháp bà Pon(Ponagar) vương hồn bay
          Nơi anh đã sống Thành Diên Khánh
             Gởi người em nhỏ Phú Cang hay ?

Gởi tình theo cánh chim trời ấy
    Im nghe tình gọi chiều Yang bay
       Anh tìm em mãi Cầu Xóm Bóng

Lối xưa anh đã khát chờ mong
     Im im sóng vỗ vang Trí Nguyễn
        Em nhẹ bước vào ...................
            Mối tình riêng ...........................!

Kính tặng anh 29/5/2012-Trương Gia Liêm ,người anh trai qua Twoo :13h 50-14h 15pKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét