Vinh Sang Vinh Long 5/7/2012

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Huế 7/6/2012 (12h30-12h52) Con Kính Tặng Ba   Sông Kiến Giang Lệ Thủy


Nao nao tiến bước quân đi
   Gửi người em gái sá gì thuyền xuôi
      Uốn cong vệt nắng cuối trời
         Yên lòng đến với tình đời anh xa
            Êm nghe sóng nước hòa ca
               Nao nao nghe tiếng vọng xa điệu hò

                    Mơ gì em gái cầu Kho
                        In vào nỗi nhớ con đò anh trôi
                           Nỗ niềm anh gửi đôi lời
                               Hạ vàng biển nhớ người ơi thấu lòng

                                     Phố xa anh mãi đợi mong
                                        Hương Giang em nhặt gàu Sòng ngày xưa
                                           Ươm tình anh gửi ngày mưa
                                              Ơn người em gái chiều trưa em về
                                                  Nay tình thắm đượm chân quê
                                                      Gửi em trọn vẹn lời thề tình ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét