Vinh Sang Vinh Long 5/7/2012

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012 Nắng quê trên lối Mẹ qua
   Gánh con Mẹ hát ối a cuộc đời
       Uốn dòng sông lặng lờ trôi
          Yêu con Mẹ hát một đời Mẹ thương
              Êm nghe trên mỗi dặm đường
                  Niềm vui con gửi trên đường Mẹ qua 

                       Ao nhà nay vắng bóng cha
                            Nỗi đau còn đó Mẹ xa con rồi
                                Huế chiều quê  Mẹ Hiền ơi

                                       Dẫu xa con mãi một thời khắc ghi
                                            Uốn quanh lối nhỏ con đi
                                                 Nắng quê Mẹ nhặt !!!!!!
                                                     Gió chiều Mẹ thương  !!!!!

                                                       11h10-1143p :5/8/2011 :Như ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét