Vinh Sang Vinh Long 5/7/2012

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012


Này em ,cô gái Huế ơi
   Gặp rồi bỗng nhớ một thời chiến chinh
      O là bến đỗ ân tình

Mưa thơm đất Mẹ ,Nam Bình Nam Ai
     Im nghe Mái Đẩy ,gót hài
        Nhẹ nhàng rủ bóng tóc dài anh thương
             Hải Phòng anh đó vấn vương

Tình ta Biển bạc gió sương em về
    Rì rào sóng vỗ đường quê
         Í a anh hát lời thề Huế ơi

Kinh tặng anh ,người anh trai qua Twoo ..Huế 23/5/2012 :0h16p-0h30p

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét