Vinh Sang Vinh Long 5/7/2012

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012


Hà Nội đó nơi tình yêu người lính       
  O lái đò vang Mái Đẩy nón xinh 
       Anh là khách hành trình về ký ức

          Nơi Miền Trung xa mãi một bóng hình 

              G
i h
ồn quê chiều Sông Hương tím biếc


Dẫu một thời chiều Vĩ dạ có em 
    Uống nước mát Huế em ngày tháng cũ

       Cho tình anh xanh mãi mối tình xanhKính Tặng Anh :Hoàng Đức 7h20p -7h38 15/5/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét